Misyon ve Vizyon

MİSYON
Bölümümüz,
  • Matematik ve bilimler-arası alanları yakından takip ederek, Türk milli eğitim sistemine uygun olarak eğitim ve öğretimi güncel tutmayı,
  • Teknolojik gelişmeler ışığında, matematiğin uygulama alanlarında kullanılabilmesi için yüksek seviyede uygulama ve programlama imkanı sunmayı,
  • Toplumun gerektirdiği bilince sahip, analiz ve sentez yapabilen, çözüm üretme odaklı bireyller yetiştirmeyi
hedeflemektedir.  

VİZYON
  • Başta ulusal düzeyde olmak üzere, uluslararası eğitim öğretim yetkinliğine ve tanınırlığına sahip,
  • Yüksek kalitede eğitim veren ve yüksek seviyede tercih edilen,
  • Bilimsel araştırmalarda öncü, proje tabanlı araştırmaları görev edinen ve sürekli gelişen
bir bölüm olmaktır.

.