Komisyonlar

FEDEK ÇALIŞMA KOMİSYONLARI
 1. FEDEK AKREDİTASYON KOMİSYONU
Tüm komisyonlar (FEDEK akreditasyon komisyonu hariç) kendi aralarında bir komisyon başkanı belirler. Komisyon başkanı, öz değerlendirme raporu (ÖDR) içinde bu komisyona atanmış olan kısımların tamamlanması için gerekli olan iş bölümünü yapar ve periyodik olarak komisyon üyeleri ile toplanıp çalışma sonuçlarını değerlendirerek FEDEK Akreditasyon Komisyonu’na sunar. FEDEK Akreditasyon Komisyonu diğer FEDEK komisyonlarının kendi arasında seçmiş olduğu komisyon başkanları ile her ay bir kez toplanır ve komisyonların çalışma sonuçlarını değerlendirerek düzeltme ve önerilerde bulunur.
 
Üyeler:
Prof. Dr. Ruşen YILMAZ (Bölüm Başkanı) - Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Yavuz KESİCİOĞLU (Dekan Yardımcısı)
Doç. Dr. Mustafa Cemil BİŞGİN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi İshak CUMHUR (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 1. DERS KATALOĞU HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU
Görev Tanımı: Ders dosyası örneği hazırlar ve “FEDEK akreditasyon komisyonu”nun onayından sonra dosya örneğinin dijital halinin “Bilişim komisyonu” tarafından bölüm FEDEK linkine eklenmesini organize eder. Tamamlanmış tüm ders dosyalarını kontrol ederek eksiklerin giderilmesi yönünde yazılı olarak öneride bulunur. Eksiği bulunmayan dosyalarının arşivlenmek üzere “arşiv komisyonuna” verilmesini sağlar. Öğretim müfredatı, ders, sınav ve seminer programlarının incelenmesi ve geliştirilmesini koordine eder.

Üyeler:
Prof. Dr. Ruşen YILMAZ (Bölüm Başkanı) - Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Süleyman ŞENGÜL - Komisyon Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Kadir KUTLU (Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD Başkanı)
Doç. Dr. Mücahide Nesibe KESİCİOĞLU (Cebir ve Sayılar Teorisi ABD Başkanı)
Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ (Geometri ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İshak CUMHUR (Uygulamalı Matematik ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TEMEL (Topoloji ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçem PARTAL (Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD Başkanı)
 1. ALT YAPI KOMİSYONU
Görev Tanımı: Kurum ve bölümün fiziki koşullarının ve imkanlarının belirlenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesini koordine eder. Öz değerlendirme raporunda bu konularla ilgili kısımları tamamlamakla sorumludur.

Üyeler:
Prof. Dr. Kadir KUTLU - Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Yavuz KESİCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ümit DENİZ
 
 1. EĞİTİM GELİŞTİRME KOMİSYONU
Görev Tanımı: Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli olan yöntemleri belirler ve uygulanmasını sağlar. Akademik faaliyetlerin izlenmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesini takip eder. 
Üyeler:
Doç. Dr. Mücahide Nesibe KESİCİOĞLU - Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Övgü GÜREL YILMAZ - Komisyon Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ruşen YILMAZ
Prof. Dr. Kadir KUTLU
Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İshak CUMHUR
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif İNCE
Öğr. Gör. Dr. Hacer BİLGİN ELLİDOKUZOĞLU
Arş. Gör. Hasan ÇAKIR
 1. ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE ANKET KOMİSYONU
Görev Tanımı: Öz değerlendirme raporu içinde bu komisyona atanmış olan kısımların tamamlanması ve aşağıdaki faaliyetlere öncülük edilmesini sağlar.
 • Anket sonuçlarının öz değerlendirme raporuna eklenmesi
 • Mezun öğrencilerle bağlantıların sağlanması ve öğrencilerin iş imkânlarını artıracak faaliyetler düzenlenmesi
Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi Ümit DENİZ - Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Elif BAŞKAN- Komisyon Başkan Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Arzu BİLGİN- Komisyon Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Emek DEMİRCİ AKARSU
Arş. Gör. Dr. Fikriye KABAKCI
Arş. Gör. Dr. Ali KÖSEOĞLU
Arş. Gör. Hasan ÇAKIR
 1. BİLİŞİM KOMİSYONU
Görev Tanımı: Bölüm web ve sosyal iletişim sayfalarının (Facebook, Instagram) güncel tutulması.

Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi Zafer BEKİRYAZICI - Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Ali KÖSEOĞLU - Komisyon Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Yavuz KESİCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçem PARTAL
 1. ARŞİV KOMİSYONU
Görev Tanımı: Öz değerlendirme raporu içinde bu komisyona atanmış olan kısımların tamamlanması. FEDEK’in belirlediği kriterler doğrultusunda ders dosyalarının ve gerekli evrakların (örn. ders dosyaları değerlendirme, sınav ve yoklama) arşivlenmesi.
Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNLÜ - Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Fikriye KABAKCI - Komisyon Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Hacer BİLGİN ELLİDOKUZOĞLU
Öğr. Gör. Elif BAŞKAN
Bilg. İşl. Serhat KALDIRIM
 1. ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU (ÖDR) HAZIRLAMA ve KALİTE KOMİSYONU
Görev Tanımı: 
 1. Öz değerlendirme raporunun tamamlanması ve raporun son halini almasının sağlanması
 2. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi
Üyeler:
Doç. Dr. Mustafa Cemil BİŞGİN - Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Süleyman ŞENGÜL - Komisyon Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ruşen YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi İshak CUMHUR
Dr. Öğr. Üyesi Aslı BEKTAŞ KAMIŞLIK
 1. İNTİBAK KOMİSYONU
Görev Tanımı: Bölüme yatay veya dikey geçişle, DGS ile ve farklı yollarla gelen öğrencilerin ders intibakının yapılması ve gerekli belgelerin arşiv komisyonuna teslim edilmesi.
Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi İshak CUMHUR - Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emek DEMİRCİ AKARSU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif İNCE
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNLÜ
 
 1. ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİSYONU
Görev Tanımı: Öğrenci değişim programları ile farklı üniversitelere giden veya gelen öğrencilerin ders eşleştirmelerinin yapılması, ikili anlaşmaların ve diğer ilgili belgelerin arşiv komisyonuna iletilmesi.
Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi Aslı BEKTAŞ KAMIŞLIK - Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Arzu BİLGİN - Komisyon Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa Cemil BİŞGİN
Dr. Öğr. Üyesi Zafer BEKİRYAZICI
Arş. Gör. Dr. Ali KÖSEOĞLU
 1. BİLİMSEL VE SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU
Görev Tanımı: Öğrencilere ve bölüm elemanlarına hitaben düzenlenecek olan bilimsel ve sosyal etkinliklerin planlanması, düzenlenmesi ve duyurulması ile ilgili işlerin koordinasyonu. 
Üyeler:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif İNCE - Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hacer BİLGİN ELLİDOKUZOĞLU - Komisyon Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ümit DENİZ
Arş. Gör. Dr. Arzu BİLGİN
Arş. Gör. Dr. Fikriye KABAKCI